Životopis


Mária Andrejková, rodená Matisová, pochádza z veľkej rodiny, kde bola vedená k hudbe a všetci súrodenci hrali a hrajú na nejakom hudobnom nástroji. Je rodáčkou z krásneho Oravského mesta – Dolný Kubín, kde vychodila dva cykly ZUŠ P.Michala Bohúňa v triede Márie Hrnčiarovej. Dolný Kubín patrí k menším mestám, no kultúrne to tam žije na vysokej úrovni. Mária mala možnosť pravidelne sa zúčastňovať súťaže Talents for Europe, kde  získala mnoho ocenení. Najvýznamnejšie z nich boli 1. a 3. miesto v komornej hre a 4. a 5. miesto v dvojkolovej sólovej hre. Ako víťazka v komornej hre so spoluhráčkou Janou Forgáčovou výstupila o rok na to s ŠKO Žilina. V rodnom meste sa zúčastnila aj  medzinárodných majstrovských kurzov Schola Arvenzis pod vedením profesorov Jozefa Kopelmana a Veselina Paraschkevova.

Významnými oceneniami na detských interpretačných súťažiach na Slovensku bolo dvojité laureátstvo na Hudobnom festivala Ivana Ballu – Husľové Talenty v Nižnej, Zlaté pásmo a titul laureát na festivale Schneiderova Trnava v kategórii komorná hra a titul laureát na festivale Eugena Suchoňa v Pezinku. Významným pre Máriine ďalšie pokračovanie v štúdiu bolo získanie grantu od nadácie SPP, ktorý jej umožnil zakúpenie vlastného nástroja a externé štúdium na bratislavskom konzervatóriu v triede Jozefa Kopelmana a Stanislava Muchu. Po ukončení gymnázia maturitou v Dolnom Kubíne bola Mária prijatá na VŠMU v Bratislave do husľovej triedy prof. Františka Novotného. Popri štúdiu na strednej škole a vysokej škole sa mladá huslistka aktívne zapájala do hudobných aktivít. Bola vybraná do mládežníckeho orchestra CEI Youth Orchestra v Taliansku s ktorým vystúpila v koncertných sálach v Miláne, na Sicílii v Katánii a v menších mestečkách ako napr. Caorso, Assisi a iné. Tiež bola dvakrát členkou rakúskeho mládežníckeho orchestra WJO vo Viedni s ktorým vystúpila v Berlínskom Konzerthause, v Bukurešti, v Sinaia a vo Viedni.

Prínosom pre hudobný rast mladej huslistky bol aj študijný pobyt cez program Erazmus v rakúskom meste Graz na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, kde navštevovala triedu známej huslistky a pedagogičky Silvie Marcovici rumunského pôvodu, žijúcej vo Francúzsku. Veľkým prínosom bolo prostredie a aj komorná hra v kvartete s názvom Slavic quartet, ktorú tam Mária absolvovala s vynikajúcim slovenským huslistom Karolom Danišom, slovinskou violončelistkou Katarinou Leskovar a ruskou violistkou Lily Nigamedzyanovou. Spoločne absolvovali hodiny s vynikajúcimi pedagógmi a majstrovský kurz s Ivry Gitlisom. Zúčastnili sa aj dvojkolovej školskej štipendijnej súťaže v Grazi s medzinárodnou porotou.

Po študijnom pobyte v Grazi v roku 2015/2016, získala Mária štipendium na Medzinárodné letné kurzy ISA 2016 (ISA – International Summer Academy) v Semmeringu, ktorých sa zúčastnila v triede huslistu Hagaia Shahama, kde absolvovala kvalitné a intenzívne hodiny.